ฝาปิดกระบะ, ฝาครอบกระบะ, Maxcover

แบบฟอร์มการสั่งซื้อ

ฝาครอบกระบะ, ฝาปิดกระบะ, Maxcoverฝาครอบกระบะ, ฝาปิดกระบะ, Maxcoverฝาครอบกระบะ, ฝาปิดกระบะ, Maxcover

ชื่อ-นามสกุล

 

เบอร์โทรศัพท์

 

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

อีเมล์

 

 

   

สีรถ

 
  ฝาครอบกระบะ, ฝาปิดกระบะ, Maxcover

 

      กรุณากรอกข้อความทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้
ปี 2004-2012
Color Name : ขาว... Super White II (040)
Color Code : 040
Color Name : เงิน... Silver Metallic (1C0)
Color Code : 1C0
Color Name : เทาเข้ม... Dark Gray Mica Metallic (1E9)
Color Code : 1E9
Color Name : ดำ... Black Mica (209)
Color Code : 209
Color Name : ทองอ่อน...Silky Gold Mica Metallic (5A7)
Color Code : 5A7
Color Name : ม่วงอ่อน... Light Purple Mica Metallic (9AE)
Color Code : 9AE
Color Name : น้ำตาล...Grayish Brown (4P9)
Color Code : 4P9
No Pic
Color Name : Dark Steel Mica (1H2)
Color Code : 1H2
ปี 2013
Color Name : ทอง..Silky Gold Mica Metallic (5A7)
Color Code : 5A7
Color Name : เทา..Grey Metallic (1G3)
Color Code : 1G3
Color Name : ดำ..Attitude Black Mica/Eclipse (218)
Color Code : 218
Color Name : เงิน..Silver Metallic (1D6)
Color Code : 1D6